Siedmioróg: kryminały dla młodzieży

Kryminały dla młodzieży z serii o trzech detektywach w wydawnictwie Siemioróg taniej zazwyczaj o kilka złotych.

W promocji na przykład:

Andy Chandler – Tajemnica Szalonego Demona. Tych Trzech???

*
Rodzaj promocji: rabaty