Znak: 2 książki za 19,80 zł

2 książki za 19,80 zł w Znaku. Wybierać można z ponad 150 tytułów.

Rabat naliczy się na maksymalnie 2 książki z listy.

*

Rodzaj promocji: rabat

Czas trwania: do 2.09.2017 r.

Skorzystaj z promocji