Znak: 3 książki za 39 zł

W Znaku czeka promocja, w której możemy wybrać z puli tytułów 3 książki za 39 zł.

Przykładowy pakiet:

*
Rodzaj promocji: 3 za 39 zł
Czas trwania: do 5.05.2022 r.