Wyd. Literackie: najpopularniejsze książki dla dzieci i młodzieży -50%

Wydawnictwo Literackie objęło promocją najpopularniejsze książki dla dzieci i młodzieży.

Rabaty wynoszą 50%.

najpopularniejsze książki dla dzieci

ksiazki dla dzieci

*

Rodzaj promocji: rabaty 50%

Czas trwania: do 22.07.2016 r., godz. 12:00

Skorzystaj z promocji