Wyd. Literackie: książki na zaczytany wrzesień

Wydawnictwo Literackie podsuwa książki na zaczytany wrzesień.

W promocji około 80 tytułów, a ceny niższe często o połowę.

*
Rodzaj promocji: rabaty
Czas trwania: do 29.09.2023 r., godz. 12:00