Świat Książki: 3 książki za 29,99 zł

W księgarni Świat Książki trwa pakietowa promocja – 3 książki za 29,99 zł.

Tym razem wśród tytułów książki dla dzieci i młodzieży.

Na przykład:

*
Rodzaj promocji: 3 książki za 29,99 zł
Czas trwania: do 7.06.2022 r.