Editio: 25 książek po 25 zł

Na ostatnie chwile wakacji Editio przygotowało specjalną promocję.

Book Fest – 25 książek po 25 zł każdy.

Na przykład te:

*
Rodzaj promocji: książki po 25 zł
Czas trwania: do 3.09.2023 r.