Wyd. Czarne: książki o miastach i architekturze -25%

Wydawnictwo Czarne objęło rabatem 25% książki o miastach i architekturze.

książki o miastach

Promocja związana jest z  wznowieniem książki Stacja Muranów Beaty Chomątowskiej.

*

Rodzaj promocji: rabaty 25%

Czas trwania: do 27.06.2016 r.

Skorzystaj z promocji