Świat Książki: 3 książki za 42,90 zł

W księgarni Świat Książki znajdziemy promocję, w której możemy stworzyć sobie pakiety – 3 książki za 42,90 zł.

Przykładowy zestaw:

*
Rodzaj promocji: 3 książki za 42,90 zł
Czas trwania: do 11.10.2022 r.