Tania Książka: 2 książki za 22 zł

2 książki za 22 zł w księgarni Tania Książka.

W puli ponad 300 tytułów.

Przykładowy zestaw:

*
Rodzaj promocji: 2 za 22 zł
Czas trwania: do 19.03.2019 r.